Belki size dünyayı veremeyebiliriz ama hakkındaki her şeyi öğretebiliriz.

"Tecrübeye Duyulan Güven..."


Kulüplerimiz

Köşedeki ikona tıklayarak Kulüpler Galerimizi tam ekran görüntüleyebilirsiniz.
 • 1- SPOR KLÜBÜ
Amacı ve İçeriği
Kulübümüzün amaçları:
 • Sosyal içerme, fırsat eşitliği ve fiziksel aktivitelerin sağlığa olumlu etkisi konusunda görünürlüğün ve bilincin arttırılması,
 • Öğrencilerimizin rahatlayarak, eğlenerek, öğrenerek ve motivasyonunu artırarak sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak,
 • Sporu ve spor yapmayı sevdirmek,
 • Öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine öncülük ederek, sorgulayan, düşünen, yaratıcı ve özgüvenli birer birey olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek ve öğrencilerimizin azimli, disiplini, istikrarlı çalışmayı benimseyip takım çalışmalarına yatkın, hoşgörülü bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır.
Spor Kulübümüz Faaliyetleri:
 • Futbol
 • Okçuluk
 • Dart
 • Savunma ve dövüş sporları
 • Jimnastik
 • Voleybol
 • Basketbol
 • Tenis
 • Masa Tenisi
 • 2- KÜLTÜR EDEBİYAT VE DEĞERLERİMİZ KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
Kulübümüz,
 • Öğrencilerimizin Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda milli ve estetik duygularını güçlendirmeyi,
 • Gençlerimize aile, vatan ve millet sevgilerini yücelten manevi duyguları aşılamak,
 • Geleceğin mimarlarına Türk Dilini, Türk Tarihini, Türk Büyüklerini, ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek ve ders dışında da güncel konuları takip etmelerini sağlamak,
 • Dört temel dil becerilerini geliştirmek,
 • Duygu, düşünce ve izlenimlerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü onlara kazandırabilmeyi amaçlamaktadır.
 • 3- ORGANİZASYON KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
Kulübümüz,
 • Belirli gün ve haftalarda, Milli Bayramlarda okul içi okul dışı etkinliklerin düzenlenmesinde, sosyal farkındalık festivalleri organize edilmesinde, sanat ve spor alanlarında kendini kanıtlamış örnek bireylerin okulumuza davetinde önemli roller üstlenmektedir.
 • Öğrencilerin kulüp içindeki görevleri ile kendini ifade edebilme, sorumluluk alma gibi kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.
 • 4- MÜZİK KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
 • Kulübümüz, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmesi ve özgüveni yüksek kendini rahat ifade edebilen bireyler olmasına katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizle çeşitli enstruman dersleri ve koro çalışmaları yaparak okul içinde ve dışında hazırlamış olduğumuz çeşitli kutlama ve anma programlarında öğrencilerimizle hazırladığımız ürünleri sergilemekteyiz.
 • 5- TİYATRO KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
 • Kulübümüz, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmesi ve özgüveni yüksek kendini rahat ifade edebilen bireyler olmasına katkı sağlamaktadır.
 • Öğrencileri sosyalleştirir, toplum içinde kendini ifade edebilmesini ve özgüvenini geliştirir.Kendini ifade etmeyi öğrenir.Bu kulüp önemli gün ve haftalarda tiyatro, orotoryo, piyes, şiir dinletisi gibi etkinlik çıkarır.
 • 6- YARATICI DRAMA ve YAZARLIK KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
 • Okulumuzun Yaratıcı Ve Dramatik Yazarlık Kulübü, öğrencilerimize sanatsal duyarlılık kazandırmayı; yazma yeteneklerini, hayal güçlerini, iletişim-ikna ve disiplinli çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan sosyal bir kulüptür.
 • Dramatizasyonun önemli bir yer tuttuğu kulübümüzde yapılan çalışmaların, drama etkinlikleriyle canlandırılması, öğrencilerimizin tiyatral yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlar. Ana hedef, öğrencilerimizi sunulan özgür düşünce, serbest yaratım ve çalışacakları deneysel yazın ortamında; duygularını rahatça ifade ederek; dünyayı yakından takip eden, evrensel düşünme yetisine sahip bireyler olarak yetiştirmektir.
 • 7- BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
 • “Bilim ve Fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Nitekim Bilim, gerçeği bilmektir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.” M.K.ATATÜRK
 • Şener Çakmak Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi “Bilim ve Teknoloji Kulübü” olarak geçmişte edinilmiş tecrübeleri, geleceğin ışığında damıtıyor, hep ileri inancıyla hareket ediyoruz. Çalışmalarımızda genç dimağların görüşlerini önemsiyor, bu doğrultuda hep bir adım ötesi diyoruz.
 • Yazılım - Robotik Kodlama 3D Sistemi - Matematik - Biyoloji - Kimya
 • 8- GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
 • Farklı biçimlendirme tekniklerini uygulayacağı bu kulüpte öğrenciler, doğa ve yaşamı gözlemleyip çevreye karşı duyarlılık kazanırlar. Sanat ilke ve elemanlarını öğrenirken bir taraftan da kendilerini ifade etme fırsatı bulup, sanatsal olarak iletişim kurabilirler.
 • 9- SATRANÇ KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği

Kulübümüz,
 • Problem durumlarında farklı çözüm yolları üretmeyi sağlar.
 • Sporcu disiplinini üst düzeyde sağlar.
 • Gerçek yaşam problemleriyle kolay mücadele etmesini sağlar.
 • 10- İNGİLİZCE KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
 • İngilizce kulübümüzün adı “The Stars of ŞÇ” dir. Kulübümüzün amacı dil öğrenmeye teşvik etmek, İngilizceyi sevdirmek, oyunlarla eğlenceli kılarak bu dili kullanmayı alışkanlık haline getirmektir.
 • Ayrıca İngilizce konuşulan toplumların, ABD ve Avrupa ülkelerinin özelliklerinin tanıtılmasını ve Avrupa Birliği hakkında bilgi edinilmesini sağlamak; İngilizce olarak şiir, kompozisyon, drama gibi yazma becerilerini geliştirmek; okulumuzda İngilizce tiyatro gösterisi sergilemek ve en önemlisi güzel ülkemizi, Atatürk’ü İngilizce olarak tanıtabilmeyi hedeflemektedir.
 • 11- DANS KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği

Dansın Faydaları;
 • Kasları çalıştıran, stresi azaltıp motivasyonu artıran dansın, beyin için de önemli faydaları bulunuyor. Uzmanlara göre dans etmek, beynin hafıza ve karar verme ile ilgili bölümlerini geliştiriyor. Dans etmek zihinsel gücü artırıyor ve kişiyi mutlu ediyor. Dans sağlık açısından da önem teşkil ediyor..
 • 12- DEĞERLER EĞİTİMİ KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
 • Kulübün temel amacı; merhametli, duyarlı, inançlı ve değerlerine sahip çıkan dünya ile bağını koparmayan vizyon sahibi nesiller yetiştirmek; kendi kültürümüzü öğrenip davranışa aktarmaktır.
 • 13- YAŞAM BİLİMİ KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
 • Yaşam Bilimi Kulübü, öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyi tanımaları, doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve manevi değerleri kazanmaları amacı ile kurulmuştur. Kulübümüz TEMA VAKFI ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz İşaret Dili öğrenmektedir.
 • 14- EKOLOJİ ve EKOTİM KULÜBÜ
Amacı ve İçeriği
 • Küçük yaşlardan itibaren çevre ile etkileşime giren, çevreyi tanıyan ve çevre sorunlarına çözüm önerileri getirip çevrelerine duyarlılık geliştiren çocuklar, bir alternatifi daha olmayan Dünyamızın ve sürdürülebilir yaşamın güvencesini oluşturmaktadırlar. Çevre eğitimi konusunda birçok öğrenciye ulaşmayı hedeflemektedir.
 • Eko-Kulüp, Ulusal ve uluslararası alanda Dünya için harekete geçen, yenilikçi, temiz, sağlıklı, daimi çalışma ve projeleri kapsamaktadır.
 • 15- DİĞER KULÜPLERİMİZ
 • El Sanatları
 • İngilizce Akıl Oyunları
 • Model Uçak
 • Seramik ve Ahşap İşleme
 • Akıl Oyunları
 • Resim
 • Kısa Film
 • Halk Oyunları
 • Fotoğrafçılık
 • Sinema