Belki size dünyayı veremeyebiliriz ama hakkındaki her şeyi öğretebiliriz.

"Tecrübeye Duyulan Güven..."


Rehberlik

OKULUMUZDA REHBERLİK HİZMETİ

REHBERLİK BÜLTENLERİ SAYFASINA BURADAN GİDEBİLİRSİNİZ >>

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın psiko - sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır.

Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan bireysel çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesini amaçlar.

Bireysel Çalışmalar: Gerekli görülen öğrencilerle küçük kas gelişimi, algı, dikkat alanlarında ve davranış bozukluğu gösteren çocuklarla yapılan çalışmalardır.

Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amaçlı Yapılan Çalışmalar: Yardımlaşma, paylaşma gibi duyguları yaşamalarına ve analamalarına yardımcı olmak, ihtiyacı olan kişilere duyarlı olmalarınısağlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimiz için duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemeye, yönelik bir çalışmadır.

Okul Olgunluğu Çalışmaları: Öğrencilerimize ilkokula geçme sürecinde, geçmişe dönük donanımlarını ölçmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalardır.

Sınıf Çalışmaları: Sınıfların ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda, 15 günde bir her sınıfla yapılır. Yaşam becerileri, değerler, okul olgunluğu gibi konularda çocukları geliştirmek ve desteklemek amacıyla sınıflarda yapılan çeşitli etkinlikleri içerir.

Grup Çalışmaları: Sosyal beceri geliştirme, yaratıcılık, dikkati güçlendirme, görsel algı, işitsel algı ve pisikomotor gelişime destek gibi konularda ihtiyaç duyan çocuklarla yapılan çalışmalardır.